top of page

Bli medlem!

Utviklende. Sosialt. Inspirerende.

Hvis du vurderer å bli med og synge i LillCanto kan du sende en epost til post@lillcanto.no. Fortell kort hvem du er og om du eventuelt har erfaring med sang eller musikk fra tidligere. Vi tar kontakt tilbake og avtaler at du kan komme på en øvelse for å bli litt bedre kjent med oss og vi med deg.

 

Øvingsdag

Vi øver hver mandag kl 18.30-21.00 i Voldgata 10, sentralt i Lillestrøm. Øvelsene foregår i Norasondes lokaler, inngang fra Voldgata. Kart finner du her.

Medlemskontingent og noteavgift

Medlemskontingenten er Kr 1.500,- pr semester. Noteavgift kr 200,- pr. semester. Du eier selv notene som koret kjøper til de ulike prosjektene. Kontingent og noteavgift betales pr. semester forskuddsvis i januar og august. Du får beskjed om innbetaling via nettbank på epost. Du kan få bankgiro innbetalingsblankett hvis du ønsker det.

I tillegg til kontingent, må du regne med utgifter til noen utflukter, festligheter og til et helge-seminar på kurshotell, vanligvis en gang i året. Mer omfattende reiser og aktiviteter betraktes som frivillige tilbud.

 

Permisjon

Du kan søke om permisjon fra koret i perioder du ikke kan delta. Medlemmer betaler 50% kontingent og hele noteavgiften i permisjonstiden.

 

Utmelding

Utmelding skjer skriftlig. Hvis du slutter før det har gått en måned av et semester du har betalt for, får du kontingenten refundert. Noteavgift refunderes ikke.

Studenter halv pris

Medlemmer som er under 30 år, som er heltids-studenter og har gyldig studiekort, betaler halv medlemskontingent og ordinær noteavgift

bottom of page