top of page
Navidad.jpg

Blandakoret i Lillestrøm

Ingenting er som å synge i kor. Du trenger ikke annet enn din egen stemme, godt humør og evnen til å glede deg over musikken. Tilbake får du positive opplevelser, spennende erfaringer, ny energi, og den gode følelsen av å gjøre noe verdifullt sammen med andre.  Lyst til å synge i kor? Bor du i Lillestrøm eller i nærheten? Vi er blandakoret i Lillestrøm og ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

Hva skjer?

Vi har en lukket Facebookgruppe for medlemmer hvor det blir gitt intern informasjon, ‒ og hvor medlemmene også kan legge ut kommentarer, bilder og annet som har felles interesse. 

–––––––––

Korets eksterne Facebookside finner du her: 

DALL·E 2024-03-04 21.21.59 - An Irish landscape in summer afternoon with blue sky and cumu

Drømmen om Irland
Et tilbud til deg som har lyst til å prøve å synge i kor - uten forpliktelser

30. mai 2024

Modern Architecture

Refleksjoner
Minikonsert
NITJA Senter for samtidskunst

21. mars 2024

Kontakt oss

Korets adresse er hos korets leder:

c/o Isabel Mari Berg,

Postadresse: Gamle Strømsvei 43

2010 Strømmen

Organisasjonsnr.: 974 259 540

White Structure

Personvern

LillCanto bruker personopplysningene du gir ved innmelding til ajourhold av korets medlemsregister og til registrering av korets medlemmer hos Norges korforbund. Personopplysninger blir ikke gitt til andre. Styret er ansvarlig for at opplysningene om deg administreres på en forsvarlig måte. Du kan be om å få personopplysningene dine slettet ved å sende en melding om dette til korets e-postadresse.

bottom of page