Vil du bli med i LillCanto?

Home / Vil du bli med i LillCanto?

shapeimage_1

Ingenting er som å synge i kor. Du trenger ikke annet enn din egen stemme, godt humør og evnen til å glede deg over musikken.

Tilbake får du positive opplevelser, spennende erfaringer, ny energi, og den gode følelsen av å gjøre noe verdifullt sammen med andre.

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen i koret vårt – spesielt flere herrer og sopraner – ta kontakt!

Hva må jeg kunne?

I prinsippet ønsker vi oss alle som er glad i å synge med i koret vårt. At du føler du har en brukbar sangstemme er viktig, men like viktig er at du virkelig har lyst til å bruke og utvikle den stemmen du har.

Hvis du har sunget i kor tidligere, er det flott, men det er ingen betingelse. Det er heller ikke nødvendig å kunne noter. Du bør kunne se ut fra notene om melodien går opp eller ned, men de fleste av oss har erfart at notekunnskap kommer etterhvert. Vi har stødige sangere i alle stemmegrupper, men er for øyeblikket mest på jakt etter herrestemmer og sopraner. Husk det som er det fine med korsang: Etterhvert som flere får tak på stoffet vi arbeider med, finner de fleste sikkerheten, følelsen av mestring, og etterhvert også fram til musikken og det  kunstneriske uttrykket.

Hvilken stemmegruppe?

Noen vet hvilken stemmegruppe de hører til i, andre finner det ut sammen med oss. Alle som begynner i LillCanto skal gjennom en liten, uformell  stemmeprøve med dirigenten som så bestemmer hvilken gruppe man skal være i.

Innmelding

Du kan melde deg inn ved å sende en epost til post@lillcanto.no.

Du kan også møte opp på en øvelse for å høre og se hvordan vi har det. Henvend deg til korets leder, eller en annen i styret for å ordne med innmelding.

Mer informasjon

Se Om LillCanto og Praktisk informasjon for å få vite mer.